moon_camp

Kosmosa lāči - laboratorijas pieredze ar tardigrēdām

Īss apraksts: Šajā eksperimentālo uzdevumu kopumā skolēni pētīs tardigradu, pazīstamu arī kā ūdens lāči, izdzīvošanas spējas. Viņi atklās apstākļus un nonāks pie secinājuma, kurās vidēs tie var izdzīvot. Šī resursa mērķis ir pārbaudīt tardigradu noturību pret ekstrēmiem vides apstākļiem un sasaistīt to izdzīvošanas spēju [...].

Vai dzīvība varētu izdzīvot svešā vidē? - Dzīvībai piemērotas vides noteikšana

Īss apraksts: Šajā aktivitātē skolēni apsvērs, vai dzīvība, kas sastopama ekstrēmās vidēs uz Zemes, varētu izdzīvot citur Saules sistēmā. Skolēni pētīs dažādu Saules sistēmas vietu īpatnības un pēc tam, izmantojot faktu kartes ar dažiem ekstrēmo faunu piemēriem, izteiks hipotēzes par to, kuri, viņuprāt, varētu izdzīvot [...].

AstroCrops - Augu audzēšana nākotnes kosmosa misijām

Īss apraksts: Šajā aktivitāšu kopumā skolēni veidos izpratni par dīgšanu un augu augšanu, sekojot trīs nezināmu augu attīstībai 12 nedēļu garumā. Viņi veiks mērījumus un novērojumus, lai novērtētu sava auga augšanu un veselību. Skolēni izmantos savus novērojumus, lai izvirzītu hipotēzi par to, kuras sugas [...]