moon_camp

ISS:n komentajan loki Andreas Mogensenin kanssa

ISS:n komentajan loki Andreas Mogensenin kanssa ISS on laboratorio, jossa voimme tehdä tieteellistä tutkimusta ja kehittää teknologiaa. Tieteellinen tutkimus laajentaa ymmärrystämme maailmastamme ja tarjoaa syvällisempää tietoa fysiikasta, kemiasta, biologiasta ja muusta. Se laajentaa tietämystämme, mikä puolestaan auttaa meitä kaikkia maan päällä. ISS on myös [...]

Avaruusaluksen materiaalipakkaus

Lyhyt kuvaus: Oppilaat voivat käyttää ESA:n avaruusaluksen materiaalipakettia tutkiakseen kokeellisesti erilaisia materiaaleja. Viiden tehtävän avulla oppilaat voivat tutustua eri materiaalien ominaisuuksiin vertailemalla ja ryhmittelemällä arkipäiväisiä materiaaleja seuraavin perustein: sähkönjohtavuus, lämmönjohtavuus, massa, magnetismi ja iskunkestävyys. Oppilaat pohtivat, mitkä materiaalit ovat parhaita [...]

Ylös, ylös, ylös! Rakenna ja laukaise oma rakettisi

Lyhyt kuvaus: Tässä neljän ryhmätoiminnan sarjassa oppilaat rakentavat kolme erilaista rakettia. Ensimmäinen on yksinkertainen paperiraketti, joka saa voimansa puhaltamalla olkeen, toinen on monimutkaisempi paperiraketti, joka saa voimansa puristamalla vesipulloa, ja kolmas on kemiallinen raketti. Oppilaat laukaisevat raketit tutkiakseen [...]

Astronautin lokikirja: Samantha Cristoforettin kanssa: Viikko astronautin elämässä.

Astronautin lokikirja: Samantha Cristoforetti: Viikko astronautin elämässä Sinun tehtäväsi: Seuraa Samanthan rutiineja ISS:llä viikon ajan ja vertaa hänen päivittäisiä tehtäviään omiin tehtäviisi. Tarkkaile omia arkirutiinejasi ja pidä niistä kirjaa. Lyhyt kuvaus: Tässä päiväkirja-aktiviteettisarjassa oppilaat oppivat tyypillisestä [...]

Veden uuttaminen kuun maaperästä - Suodatuksen ja tislauksen opettelu

Lyhyt kuvaus: Oppilaat oppivat aineen olomuodon muutoksista käyttäen esimerkkinä kuun vettä. He tulkitsevat veden paine-lämpötila-kuvaajasta saatuja tietoja, jotta he voivat keskustella siitä, miten olomuodon muutokset ovat erilaisia Kuussa verrattuna siihen, mihin olemme tottuneet [...].

Voimaa vedestä - Miten tuottaa happea ja vetyä kuussa?

Lyhyt kuvaus: Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat sähkökemiasta. Ensimmäisessä tehtävässä he rakentavat voltaisen kasan eli yksinkertaisen pariston. Tämä keksintö merkitsi sähkökemian alkua. Tämän jälkeen oppilaat tutkivat elektrolyysiä. Elektrolyysissä käytetään sähkövirtaa veden jakamiseen sen osiksi: vedyksi ja hapeksi. Nämä tuotteet voivat [...]

Laskeutuminen kuuhun - Kuuhun laskeutumisaluksen suunnittelu ja suunnittelu

Lyhyt kuvaus: Tässä tehtäväkokonaisuudessa oppilaat suunnittelevat, suunnittelevat ja rakentavat laskeutumismoduulin, jolla varmistetaan Kuuhun laskeutuvan miehistön (muna-nautin muodossa) selviytyminen. He tutkivat, mitä tekijöitä olisi otettava huomioon Kuuhun laskeutumisessa verrattuna Maahan laskeutumiseen. Suunnittelussa [...]

3... 2... 1... Nosta ylös! - Oman paperiraketin rakentaminen

Lyhyt kuvaus: Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat suunnittelevat ja rakentavat omat paperirakettinsa ja laukaisevat ne. He oppivat, mitä tarvitaan, jotta raketti olisi vakaa, ja he laskevat raketin lentoradan ja nopeuden. He oppivat nopeuden, joka tarvitaan Maasta lähtemiseen [...].

Virtaa auringonvalosta - Avaruustutkimus aurinkoenergialla

Lyhyt kuvaus: Tässä tehtäväkokonaisuudessa oppilaat oppivat kaksi käsitettä, jotka vaikuttavat avaruuslentojen aurinkopaneelien suunnitteluun: käänteinen neliölaki ja valon osumakulma. Oppilaat tekevät kaksi yksinkertaista tutkimusta, joissa käytetään aurinkokennoa ja valonlähdettä. Ensin he mittaavat, miten aurinkokennon tuottama teho [...]