moon_camp

Dziennik dowódcy ISS z Andreasem Mogensenem

Dziennik dowódcy ISS z Andreasem Mogensenem ISS to laboratorium, w którym możemy prowadzić badania naukowe i rozwijać technologie. Badania naukowe poszerzają nasze rozumienie świata, zapewniając głębszy wgląd w fizykę, chemię, biologię i nie tylko. Poszerza to naszą wiedzę, co z kolei pomaga nam wszystkim na Ziemi. ISS jest również [...]

Zestaw materiałów dla statków kosmicznych

Krótki opis: Uczniowie mogą korzystać z zestawu ESA Spacecraft Materials Kit do eksperymentalnego badania różnych materiałów. Zestaw pięciu ćwiczeń pozwala uczniom zapoznać się z właściwościami różnych materiałów, porównując i grupując materiały codziennego użytku w oparciu o: przewodność elektryczną, przewodność cieplną, masę, magnetyzm i odporność na uderzenia. Uczniowie zastanowią się, które materiały są najlepsze [...]

W górę! Zbuduj i wystrzel własną rakietę

Krótki opis: W tym zestawie czterech ćwiczeń grupowych uczniowie budują trzy różne rakiety. Pierwsza z nich to prosta rakieta papierowa zasilana przez dmuchanie w słomkę, druga to bardziej złożona rakieta papierowa zasilana przez ściskanie butelki z wodą, a trzecia to rakieta chemiczna. Uczniowie wystrzelą swoje rakiety, aby zbadać [...]

Dziennik astronauty: Tydzień z życia astronauty z Samanthą Cristoforetti

Dziennik astronauty: Tydzień z życia astronauty z Samanthą Cristoforetti Twoja misja: Śledź rutynę Samanthy na ISS przez tydzień i porównaj jej codzienne zadania z twoimi. Obserwuj swoją codzienną rutynę i prowadź jej zapis. Krótki opis: W tym zestawie aktywności w dzienniku uczniowie poznają typową [...]

Pozyskiwanie wody z gleby księżycowej - nauka o filtracji i destylacji

Krótki opis: W tym zasobie uczniowie będą uczyć się o zmianach stanu materii na przykładzie wody na Księżycu. Zinterpretują dane z wykresu zależności ciśnienia od temperatury dla wody, aby umożliwić dyskusję o tym, jak zmiany stanu skupienia są inne na Księżycu w porównaniu z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni [...]

Energia z wody - Jak produkować tlen i wodór na Księżycu

Krótki opis: W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie poznają elektrochemię. W pierwszym ćwiczeniu zbudują stos woltaiczny - prostą baterię. Ten wynalazek dał początek elektrochemii. Następnie uczniowie będą badać elektrolizę. Elektroliza wykorzystuje prąd elektryczny do rozdzielenia wody na jej składniki: wodór i tlen. Produkty te mogą [...]

Lądowanie na Księżycu - planowanie i projektowanie lądownika księżycowego

Krótki opis: W tym zestawie zajęć uczniowie zaplanują, zaprojektują i zbudują moduł lądowania, aby zabezpieczyć przetrwanie załogi (w postaci jajka-nauty) lądującej na Księżycu. Będą badać, jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przy lądowaniu na Księżycu, w porównaniu z lądowaniem na Ziemi. W projekcie [...]

3... 2... 1... Start! - Zbuduj swoją własną papierową rakietę

Krótki opis: W tym zestawie 3 zajęć uczniowie zaprojektują i zbudują własne papierowe rakiety i wystrzelą je. Dowiedzą się, co jest potrzebne, aby rakieta była stabilna i obliczą jej trajektorię i prędkość. Dowiedzą się o prędkości potrzebnej do opuszczenia Ziemi w [...]

Energia ze światła słonecznego - zasilanie badań kosmicznych energią słoneczną

Krótki opis: W tym zestawie ćwiczeń uczniowie poznają dwa pojęcia, które wpływają na projektowanie paneli słonecznych dla misji kosmicznych: prawo odwrotnego kwadratu i kąt padania światła. Uczniowie przeprowadzą dwa proste badania z wykorzystaniem ogniwa fotowoltaicznego (ogniwa słonecznego) i źródła światła. Po pierwsze, zmierzą, jak moc produkowana przez [...]