moon_camp

Moon Camp Explorers Nagrody

W przypadku Moon Camp Explorers będą dwa zestawy zwycięzców: jeden zestaw (1st, 2nd i 3rd miejsce) dla zespołów z państw członkowskich ESA*, Kanady, Słowacji, Słowenii, Łotwy i Litwy oraz kolejny zestaw (1st, 2nd i 3rd miejsce) dla drużyn z państw nie będących członkami ESA. W sumie przyznanych zostanie 6 nagród, po 3 dla każdego zestawu zwycięzców.Dodatkowo zwycięskie projekty będą wykorzystywane jako przykład w wydarzeniach ESA, Airbus Foundation i Autodesk.Wszystkie zespoły, które nadeślą prawidłowe prace o akceptowalnym poziomie jakości, ocenione przez jury, otrzymają drogą mailową oficjalny certyfikat uczestnictwa w Moon Camp Explorers.

 

1st miejsce
  • Nagroda Fundacji Airbus: jedna drukarka 3D na zespół
  • Jeden webinar z astronautą ESA (około 30 minut)
  • Towary z ESA**
  • Twój projekt zostanie umieszczony w galerii zwycięzców
2nd  miejsce
  • Jeden webinar z astronautą ESA (około 30 minut)
  • Towary z ESA**
  • Twój projekt zostanie umieszczony w galerii zwycięzców
3rd miejsce
  • Jeden webinar z astronautą ESA (około 30 minut)
  • Towary z ESA**
  • Twój projekt zostanie umieszczony w galerii zwycięzców

 

* Państwa członkowskie ESA (2022): Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.
** Należy pamiętać, że ESA nie jest w stanie przewidzieć opłat celnych obowiązujących przy odbiorze jakichkolwiek towarów i nie jest w stanie pokryć kosztów z tym związanych. Dotyczy to zazwyczaj krajów spoza Unii Europejskiej, za co ESA i jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności.