moon_camp

Pristátie na Mesiaci - Plánovanie a konštrukcia lunárneho modulu

Stručný opis: V tomto súbore aktivít budú žiaci plánovať, navrhovať a stavať pristávací modul, ktorý zabezpečí prežitie posádky (v podobe vajíčka-nauta), ktorá pristane na Mesiaci. Budú skúmať, ktoré faktory by sa mali zohľadniť pri pristátí na Mesiaci v porovnaní s pristátím na Zemi. Pri navrhovaní [...]