moon_camp

Landing på månen – Planlegging og utforming av en månelander

Kort beskrivelse: I dette settet med aktiviteter skal elevene planlegge, designe og bygge en landingsmodul for å sikre overlevelsen til mannskapet (i form av en egg-naut) som lander på månen. De skal utforske hvilke faktorer som bør tas i betraktning ved landing på månen, sammenlignet med landing på jorden. I utformingen [...]