moon_camp

Landning på månen - Planering och konstruktion av en månlandare

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning aktiviteter ska eleverna planera, konstruera och bygga en landningsmodul för att säkra överlevnaden för besättningen (i form av en äggnaut) som landar på månen. De ska undersöka vilka faktorer som bör beaktas vid landning på månen, jämfört med landning på jorden. I konstruktionen [...]