moon_camp

Hore hore hore! Postavte a vypustite vlastnú raketu

Stručný opis: V tomto súbore štyroch skupinových aktivít žiaci postavia tri rôzne rakety. Prvá je jednoduchá papierová raketa poháňaná fúkaním do slamky, druhá je zložitejšia papierová raketa poháňaná stláčaním fľaše s vodou a tretia je chemická raketa. Žiaci vypustia svoje rakety, aby preskúmali [...]

Misia na Mesiaci - Naprogramujte spolužiaka, aby dokončil misiu na Mesiaci

Stručný opis: Táto aktivita oboznámi študentov s logickým myslením prostredníctvom plánovania, testovania a realizácie jednoduchej misie na Mesiaci. Žiaci budú pracovať vo dvojiciach a budú sa striedať v úlohách "kontrolóra misie" a "rovera". Jeden študent bude zadávať príkazy, aby umožnil druhému navigovať naslepo po mesačnej [...]

Mesačný rover - Stavba rovera na solárny pohon

Stručný opis: V tejto aktivite študenti porovnajú výhody a nevýhody obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov energie a preštudujú jednoduché elektrické obvody. Na základe kontextu Mesiaca žiaci zostavia malý motor a solárny článok. Určia tiež hlavné vlastnosti, ktoré musí mať ich vozítko, aby mohlo ísť [...]

Robotické rameno - Staňte sa na jeden deň vesmírnym inžinierom

Stručný opis: V tejto aktivite sa žiaci naučia, ako funguje ich ruka, a na jej základe zostavia robotické rameno. Žiaci pochopia rôzne funkcie kostí a svalov. Postavia a vyskúšajú model robotickej ruky a pochopia, prečo je robotická ruka veľmi dôležitým nástrojom vo vesmíre. Téma: "Ruka": Učebný predmet: Prírodné vedy, UmenieUčenie: [...]

Bionická ruka - Stavba bionickej ruky

Stručný opis: V tejto aktivite žiaci zostavia bionickú ruku z kartónu, šnúrok, slamiek a gumičiek. Bionickú ruku porovnajú so svojou vlastnou rukou, aby pochopili funkciu prstov a význam palca na uchopenie alebo držanie predmetov rôznych tvarov a foriem. Žiaci budú [...]