moon_camp

Poznávacie znamenia padajúcej hviezdy - Kométy, meteory a krátery v slnečnej sústave

Stručný opis:
Pre mnohé staroveké civilizácie bol príbeh o padajúcej hviezde znamením budúcich udalostí. V tejto sérii aktivít sa žiaci dozvedia, že padajúca hviezda alebo meteor je vlastne kus skaly, ktorý sa rozsvieti, keď prechádza zemskou atmosférou. Dozvedia sa tiež, prečo sa to deje, a preskúmajú, ako vznikajú krátery, keď meteorit narazí na povrch planéty. Rozširujúce aktivity sa zameriavajú na to, prečo môžu malé meteory spôsobiť veľké impaktné krátery a prečo na Zemi nájdeme tak málo kráterov.
Predmet: Astronómia, Veda
Ciele vzdelávania:

 

  • Naučte sa, že padajúca hviezda alebo meteor je svetlo, ktoré vytvára meteoroid prelietajúci zemskou atmosférou.
  • Pochopte, ako môžu objekty pohybujúce sa vysokou rýchlosťou v zemskej atmosfére spôsobiť rýchle stlačenie vzduchu, čo vedie k veľkému nárastu teploty.
  • Vykonajte vedecké experimenty, najmä s cieľom preskúmať, ako horniny vytvárajú krátery.
Veková kategória:
10-12 rokov
Čas
 
Lekcia: 2 až 2,5 hodiny
Zdroje sú k dispozícii v: