moon_camp

Tydliga tecken på ett stjärnfall - Kometer, meteorer och kratrar i solsystemet

Kortfattad beskrivning:
För många gamla civilisationer var berättelsen om ett stjärnfall ett omen om kommande händelser. I den här aktivitetsserien får eleverna lära sig att ett stjärnfall eller en meteor faktiskt är en bit sten som lyser upp när den färdas genom jordens atmosfär. De kommer också att lära sig varför detta händer och undersöka hur kratrar bildas när en meteor träffar en planetyta. Fortsättningsaktiviteterna fokuserar på varför små meteorer kan orsaka stora nedslagskratrar och varför vi hittar så få kratrar på jorden.
Ämne: Astronomi, Vetenskap
Lärandemål:

 

  • Lär dig att ett stjärnfall, eller en meteor, är det ljus som alstras av en meteoroid som färdas genom jordens atmosfär.
  • Förstå hur föremål som rör sig i höga hastigheter genom jordens atmosfär kan orsaka snabb luftkompression och detta leder till en stor temperaturökning.
  • Utföra vetenskapliga experiment, särskilt för att undersöka hur stenar skapar kratrar.
Åldersintervall:
10-12 år gammal
Tid
 
Lektion: 2 till 2,5 timmar
Resurs tillgänglig i:
 

Materialsats för rymdfarkoster

Kort beskrivning: Eleverna kan använda ESA Spacecraft Materials Kit för att experimentellt undersöka en mängd olika material. En uppsättning av fem aktiviteter gör det möjligt för eleverna att få

Läs mer "