moon_camp

Komplet materialov za vesoljska plovila

Kratek opis: Učenci lahko s kompletom materialov za vesoljska plovila ESA eksperimentalno raziskujejo različne materiale. Sklop petih dejavnosti učencem omogoča, da se seznanijo z lastnostmi različnih materialov, primerjajo in razvrščajo vsakdanje materiale glede na: električno prevodnost, toplotno prevodnost, maso, magnetizem in odpornost proti udarcem. Učenci bodo razmislili, kateri materiali so najprimernejši [...]

Na vrh, na vrh, na vrh! Sestavi in izstreli svojo raketo

Kratek opis: V tem sklopu štirih skupinskih dejavnosti učenci izdelajo tri različne rakete. Prva je preprosta papirnata raketa, ki jo poganja pihanje v slamico, druga je bolj zapletena papirnata raketa, ki jo poganja stiskanje steklenice z vodo, tretja pa je kemična raketa. Učenci bodo izstrelili svoje rakete, da bi raziskali [...]

Energija iz vode - Kako na Luni proizvajati kisik in vodik

Kratek opis: V tem sklopu treh dejavnosti bodo učenci spoznali elektrokemijo. Pri prvi dejavnosti bodo izdelali voltaični kup - preprosto baterijo. Ta izum je pomenil začetek elektrokemije. Nato bodo učenci preučevali elektrolizo. Pri elektrolizi se z električnim tokom voda razdeli na sestavini: vodik in kisik. Ti produkti lahko nastanejo kot vodik in vodik, [...]

Pristanek na Luni - Načrtovanje in konstruiranje lunarnega plovila

Kratek opis: V tem sklopu dejavnosti bodo učenci načrtovali, oblikovali in zgradili pristajalni modul, ki bo zagotovil preživetje posadke (v obliki jajca-naut), ki bo pristala na Luni. Raziskali bodo, katere dejavnike je treba upoštevati pri pristanku na Luni v primerjavi s pristankom na Zemlji. Pri načrtovanju [...]

3... 2... 1... Dvigni se! - Izdelava lastne papirnate rakete

Kratek opis: V tem sklopu treh dejavnosti bodo učenci oblikovali in izdelali svoje papirnate rakete ter jih izstrelili. Spoznali bodo, kaj je potrebno, da je raketa stabilna, ter izračunali trajektorijo in hitrost rakete. Spoznali bodo hitrost, ki je potrebna, da raketa zapusti Zemljo v [...]

Energija iz sončne svetlobe - Napajanje raziskovanja vesolja s sončno energijo

Kratek opis: V tem sklopu dejavnosti bodo učenci spoznali dva koncepta, ki vplivata na zasnovo sončnih panelov za vesoljske misije: obratni kvadratni zakon in vpadni kot. Učenci bodo izvedli dve preprosti raziskavi z uporabo fotonapetostne celice (sončne celice) in vira svetlobe. Najprej bodo izmerili, kako se energija, ki jo proizvede sončna celica, [...]

Moon Rover - izdelava roverja na sončni pogon

Kratek opis: Pri tej dejavnosti bodo učenci primerjali prednosti in slabosti obnovljivih in neobnovljivih virov energije ter preučili preprosta električna vezja. Učenci bodo kot kontekst uporabili Luno in izdelali majhen motor in sončno celico. Določili bodo tudi glavne značilnosti, ki jih mora imeti njihov rover, da bo lahko potoval na Luno.