moon_camp

Sada materiálů pro kosmické lodě

Stručný popis: Žáci mohou pomocí sady materiálů ESA pro kosmické lodě experimentálně zkoumat různé materiály. Sada pěti aktivit umožňuje žákům seznámit se s vlastnostmi různých materiálů, porovnávat a seskupovat běžné materiály na základě: elektrické vodivosti, tepelné vodivosti, hmotnosti, magnetismu a odolnosti proti nárazu. Žáci se zamyslí nad tím, které materiály jsou nejvhodnější pro [...]

Nahoru nahoru nahoru! Sestavte a vypusťte vlastní raketu

Stručný popis: V této sadě čtyř skupinových aktivit žáci staví tři různé rakety. První je jednoduchá papírová raketa poháněná foukáním do brčka, druhá je složitější papírová raketa poháněná mačkáním lahve s vodou a třetí je chemická raketa. Žáci vypustí své rakety, aby prozkoumali, zda jsou [...]

Získávání vody z měsíční půdy - poznatky o filtraci a destilaci

Stručný popis: V tomto materiálu se žáci seznámí se změnami skupenství hmoty na příkladu vody na Měsíci. Budou interpretovat údaje z grafu závislosti tlaku na teplotě vody, aby mohli diskutovat o tom, jak se změny skupenství na Měsíci liší od toho, na co jsme zvyklí [...]

Energie z vody - Jak vyrábět kyslík a vodík na Měsíci

Stručný popis: V této sadě tří aktivit se žáci seznámí s elektrochemií. V první aktivitě postaví voltaickou hromádku - jednoduchou baterii. Tento vynález znamenal počátek elektrochemie. Poté se studenti budou zabývat elektrolýzou. Elektrolýza využívá elektrický proud k rozdělení vody na její složky: vodík a kyslík. Tyto produkty mohou být [...]

Přistání na Měsíci - Plánování a konstrukce lunárního modulu

Stručný popis: V této sadě aktivit budou studenti plánovat, navrhovat a stavět přistávací modul, který zajistí přežití posádky (v podobě vajíčka-nauta) přistávající na Měsíci. Budou zkoumat, které faktory je třeba zohlednit při přistání na Měsíci ve srovnání s přistáním na Zemi. Při navrhování [...]

3... 2...1... Odlet! - Postavte si vlastní papírovou raketu

Stručný popis: V této sadě 3 aktivit si žáci navrhnou a postaví vlastní papírové rakety a vypustí je. Dozvědí se, co je třeba k tomu, aby byla raketa stabilní, a vypočítají trajektorii a rychlost rakety. Dozvědí se, jaká rychlost je nutná k opuštění Země v [...]

Energie ze slunečního světla - Napájení výzkumu vesmíru sluneční energií

Stručný popis: V této sadě aktivit se studenti seznámí se dvěma pojmy, které ovlivňují konstrukci solárních panelů pro vesmírné mise: inverzní kvadratický zákon a úhel dopadu. Studenti provedou dva jednoduché výzkumy s využitím fotovoltaického článku (solárního článku) a zdroje světla. Nejdříve změří, jak se energie vyrobená z fotovoltaického článku [...]

Měsíční vozítko - stavba vozítka na solární pohon

Stručný popis: V této aktivitě studenti porovnají výhody a nevýhody obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie a prozkoumají jednoduché elektrické obvody. Na základě Měsíce jako kontextu studenti sestrojí malý motor a solární článek. Určí také hlavní vlastnosti, které musí mít jejich vozítko, aby mohlo vyrazit na cestu, a [...]