moon_camp

Materialsats för rymdfarkoster

Kort beskrivning: Eleverna kan använda ESA Spacecraft Materials Kit för att experimentellt undersöka en mängd olika material. I fem olika aktiviteter får eleverna bekanta sig med olika materials egenskaper, jämföra och gruppera vardagsmaterial utifrån: elektrisk ledningsförmåga, värmeledningsförmåga, massa, magnetism och motståndskraft mot stötar. Eleverna får fundera över vilka material som är bäst [...]

Upp upp upp! Bygg och skjut upp din egen raket

Kort beskrivning: I denna uppsättning av fyra gruppaktiviteter bygger eleverna tre olika raketer. Den första är en enkel pappersraket som drivs genom att blåsa i ett sugrör, den andra är en mer komplex pappersraket som drivs genom att klämma på en vattenflaska, och den tredje är en kemisk raket. Eleverna skjuter upp sina raketer för att undersöka [...]

Utvinning av vatten från månjord - Lär dig om filtrering och destillation

Kortfattad beskrivning: I den här resursen får eleverna lära sig om förändringar av materiens tillstånd med vatten på månen som exempel. De kommer att tolka data från ett diagram över tryck och temperatur för vatten för att möjliggöra en diskussion om hur förändringar av tillstånd är annorlunda på månen jämfört med vad vi är vana vid [...]

Kraft från vatten - Hur man producerar syre och väte på månen

Kortfattad beskrivning: I de här tre aktiviteterna får eleverna lära sig om elektrokemi. I den första aktiviteten ska de bygga en voltaisk stapel - ett enkelt batteri. Denna uppfinning markerade början på elektrokemin. Eleverna kommer sedan att studera elektrolys. Vid elektrolys används elektrisk ström för att dela upp vatten i dess beståndsdelar: väte och syre. Dessa produkter kan [...]

Landning på månen - Planering och konstruktion av en månlandare

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning aktiviteter ska eleverna planera, konstruera och bygga en landningsmodul för att säkra överlevnaden för besättningen (i form av en äggnaut) som landar på månen. De ska undersöka vilka faktorer som bör beaktas vid landning på månen, jämfört med landning på jorden. I konstruktionen [...]

3... 2... 1... 1... Lyft! - Bygg din egen pappersraket

Kortfattad beskrivning: I den här uppsättningen av tre aktiviteter ska eleverna utforma och bygga sina egna pappersraketer och skjuta upp dem. De får lära sig vad som krävs för att en raket ska vara stabil och de ska beräkna raketens bana och hastighet. De kommer att lära sig om den hastighet som krävs för att lämna jorden i en [...]

Kraft från solljus - Rymdforskning med solenergi

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning aktiviteter kommer eleverna att lära sig om två begrepp som påverkar solpanelernas utformning för rymduppdrag: den omvända kvadratlagen och infallsvinkeln. Eleverna ska utföra två enkla undersökningar med hjälp av en solcell (solcell) och en ljuskälla. Först ska de mäta hur den effekt som produceras av [...]

Moon Rover - Att bygga en solcellsdriven rover

Kortfattad beskrivning: I den här aktiviteten ska eleverna jämföra för- och nackdelar med förnybara energikällor och icke förnybara energikällor och studera enkla elektriska kretsar. Med månen som bakgrund ska eleverna bygga en liten motor och en solcell. De ska också identifiera de viktigaste egenskaperna som deras rover måste ha för att kunna åka [...]