moon_camp

Kosmosa kuģa materiālu komplekts

Īss apraksts: Skolēni var izmantot EKA kosmosa kuģu materiālu komplektu, lai eksperimentāli pētītu dažādus materiālus. Piecu aktivitāšu komplekts ļauj skolēniem iepazīties ar dažādu materiālu īpašībām, salīdzinot un grupējot ikdienas materiālus pēc: elektrovadītspējas, siltumvadītspējas, masas, magnētisma un triecienizturības. Skolēni apsvērs, kuri materiāli ir vislabākie, lai [...]

Uz augšu uz augšu! Uzbūvē un palaiž savu raķeti

Īss apraksts: Šajā četru grupu aktivitāšu komplektā skolēni būvē trīs dažādas raķetes. Pirmā ir vienkārša papīra raķete, ko darbina, pūšot salmiņā, otrā ir sarežģītāka papīra raķete, ko darbina, saspiežot ūdens pudeli, un trešā ir ķīmiska raķete. Skolēni palaidīs savas raķetes, lai izpētītu, vai [...]

Ūdens ieguve no Mēness augsnes - Iepazīšanās ar filtrāciju un destilāciju

Īss apraksts: Šajā resursā skolēni uzzinās par vielas stāvokļa izmaiņām, kā piemēru izmantojot ūdeni uz Mēness. Viņi interpretēs datus no ūdens spiediena un temperatūras grafika, lai varētu diskutēt par to, cik atšķirīgas ir ūdens stāvokļa izmaiņas uz Mēness, salīdzinot ar to, ko mēs esam pieraduši [...].

Ūdens enerģija - kā ražot skābekli un ūdeņradi uz Mēness

Īss apraksts: Šajā trīs aktivitāšu komplektā skolēni uzzinās par elektroķīmiju. Pirmajā aktivitātē viņi uzbūvēs voltaja kaudzīti - vienkāršu bateriju. Šis izgudrojums iezīmēja elektroķīmijas sākumu. Pēc tam skolēni pētīs elektrolīzi. Elektrolīze izmanto elektrisko strāvu, lai sadalītu ūdeni tā sastāvdaļās: ūdeņradī un skābeklī. Šos produktus var [...]

Nosēšanās uz Mēness - Mēness kosmiskā aparāta plānošana un konstruēšana

Īss apraksts: Šajā aktivitāšu kopumā skolēni plāno, projektē un būvē nosēšanās moduli, lai nodrošinātu apkalpes (olas-nauta formā) izdzīvošanu, nosēžoties uz Mēness. Viņi izpētīs, kādi faktori būtu jāņem vērā, nosēžoties uz Mēness, salīdzinājumā ar nosēšanos uz Zemes. Projektēšanas gaitā [...]

3... 2...1... Pacelties! - Izveido savu papīra raķeti

Īss apraksts: Šajā 3 aktivitāšu komplektā skolēni izstrādās un uzbūvēs savas papīra raķetes un palaidīs tās. Viņi uzzinās, kas nepieciešams, lai raķete būtu stabila, un aprēķinās raķetes trajektoriju un ātrumu. Skolēni uzzinās, kāds ātrums ir nepieciešams, lai pamestu Zemi ar raķeti, kas [...].

Enerģija no saules gaismas - kosmosa izpēte, izmantojot saules enerģiju

Īss apraksts: Šajā uzdevumu kopumā skolēni iepazīsies ar diviem jēdzieniem, kas ietekmē saules paneļu konstrukciju kosmosa misijām: apgrieztais kvadrāta likums un krišanas leņķis. Skolēni veiks divus vienkāršus pētījumus, izmantojot fotogalvanisko elementu (saules bateriju) un gaismas avotu. Pirmkārt, viņi izmērīs, cik lielu enerģiju saražo [...]

Mēness roveris - Ar saules enerģiju darbināma rovera būve

Īss apraksts: Šajā aktivitātē skolēni salīdzinās atjaunojamo un neatjaunojamo enerģijas avotu priekšrocības un trūkumus un pētīs vienkāršas elektriskās ķēdes. Izmantojot Mēnesi kā kontekstu, skolēni uzbūvēs nelielu motoru un saules bateriju. Skolēni arī noteiks, kādām galvenajām iezīmēm jābūt viņu roverim, lai tas varētu braukt uz Mēnesi, un [...]