moon_camp

Materialsats för rymdfarkoster

Kort beskrivning: Eleverna kan använda ESA Spacecraft Materials Kit för att experimentellt undersöka en mängd olika material. I fem olika aktiviteter får eleverna bekanta sig med olika materials egenskaper, jämföra och gruppera vardagsmaterial utifrån: elektrisk ledningsförmåga, värmeledningsförmåga, massa, magnetism och motståndskraft mot stötar. Eleverna får fundera över vilka material som är bäst [...]

Upp upp upp! Bygg och skjut upp din egen raket

Kort beskrivning: I denna uppsättning av fyra gruppaktiviteter bygger eleverna tre olika raketer. Den första är en enkel pappersraket som drivs genom att blåsa i ett sugrör, den andra är en mer komplex pappersraket som drivs genom att klämma på en vattenflaska, och den tredje är en kemisk raket. Eleverna skjuter upp sina raketer för att undersöka [...]

Moon Rover - Att bygga en solcellsdriven rover

Kortfattad beskrivning: I den här aktiviteten ska eleverna jämföra för- och nackdelar med förnybara energikällor och icke förnybara energikällor och studera enkla elektriska kretsar. Med månen som bakgrund ska eleverna bygga en liten motor och en solcell. De ska också identifiera de viktigaste egenskaperna som deras rover måste ha för att kunna åka [...]