moon_camp

Materialesæt til rumfartøjer

Kort beskrivelse: Eleverne kan bruge ESA Spacecraft Materials Kit til eksperimentelt at undersøge en række forskellige materialer. Et sæt af fem aktiviteter gør det muligt for eleverne at stifte bekendtskab med forskellige materialers egenskaber, sammenligne og gruppere hverdagsmaterialer baseret på: elektrisk ledningsevne, varmeledningsevne, masse, magnetisme og modstandsdygtighed over for stød. Eleverne skal overveje, hvilke materialer der er bedst [...].

Op, op, op! Byg og opsend din egen raket

Kort beskrivelse: I dette sæt af fire gruppeaktiviteter bygger eleverne tre forskellige raketter. Den første er en simpel papirraket, der drives ved at puste i et sugerør, den anden er en mere kompleks papirraket, der drives ved at klemme på en vandflaske, og den tredje er en kemisk raket. Eleverne affyrer deres raketter for at undersøge [...]

Moon Rover - Bygning af en solcelledrevet rover

Kort beskrivelse: I denne aktivitet skal eleverne sammenligne fordele og ulemper ved vedvarende energikilder og ikke-fornyelige energikilder og studere enkle elektriske kredsløb. Med Månen som baggrund skal eleverne bygge en lille motor og en solcelle. De skal også identificere de vigtigste egenskaber, som deres rover skal have for at kunne gå [...]