moon_camp

Materiellsett for romfartøy

Kort beskrivelse: Elevene kan bruke ESA Spacecraft Materials Kit til å undersøke en rekke ulike materialer på en eksperimentell måte. Et sett med fem aktiviteter gjør det mulig for elevene å bli kjent med egenskapene til ulike materialer, sammenligne og gruppere hverdagsmaterialer basert på: elektrisk ledningsevne, varmeledningsevne, masse, magnetisme og slagfasthet. Elevene skal vurdere hvilke materialer som er best [...].

Opp opp opp opp! Bygg og skyt opp din egen rakett

Kort beskrivelse: I dette settet med fire gruppeoppgaver bygger elevene tre forskjellige raketter. Den første er en enkel papirrakett som drives ved å blåse i et sugerør, den andre er en mer kompleks papirrakett som drives ved å klemme på en vannflaske, og den tredje er en kjemisk rakett. Elevene skyter opp rakettene sine for å undersøke [...].

Moon Rover – Bygger en solcelledrevet rover

Kort beskrivelse: I denne aktiviteten skal elevene sammenligne fordeler og ulemper ved fornybare energikilder og ikke-fornybare energikilder og studere enkle elektriske kretser. Ved å bruke månen som kontekst skal elevene bygge en liten motor og en solcelle. De skal også identifisere de viktigste egenskapene deres rover må ha for å kunne kjøre [...].