moon_camp

Veden uuttaminen kuun maaperästä - Suodatuksen ja tislauksen opettelu

Lyhyt kuvaus: Oppilaat oppivat aineen olomuodon muutoksista käyttäen esimerkkinä kuun vettä. He tulkitsevat veden paine-lämpötila-kuvaajasta saatuja tietoja, jotta he voivat keskustella siitä, miten olomuodon muutokset ovat erilaisia Kuussa verrattuna siihen, mihin olemme tottuneet [...].

Voimaa vedestä - Miten tuottaa happea ja vetyä kuussa?

Lyhyt kuvaus: Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat oppivat sähkökemiasta. Ensimmäisessä tehtävässä he rakentavat voltaisen kasan eli yksinkertaisen pariston. Tämä keksintö merkitsi sähkökemian alkua. Tämän jälkeen oppilaat tutkivat elektrolyysiä. Elektrolyysissä käytetään sähkövirtaa veden jakamiseen sen osiksi: vedyksi ja hapeksi. Nämä tuotteet voivat [...]