moon_camp

Pozyskiwanie wody z gleby księżycowej - nauka o filtracji i destylacji

Krótki opis: W tym zasobie uczniowie będą uczyć się o zmianach stanu materii na przykładzie wody na Księżycu. Zinterpretują dane z wykresu zależności ciśnienia od temperatury dla wody, aby umożliwić dyskusję o tym, jak zmiany stanu skupienia są inne na Księżycu w porównaniu z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni [...]

Energia z wody - Jak produkować tlen i wodór na Księżycu

Krótki opis: W tym zestawie trzech ćwiczeń uczniowie poznają elektrochemię. W pierwszym ćwiczeniu zbudują stos woltaiczny - prostą baterię. Ten wynalazek dał początek elektrochemii. Następnie uczniowie będą badać elektrolizę. Elektroliza wykorzystuje prąd elektryczny do rozdzielenia wody na jej składniki: wodór i tlen. Produkty te mogą [...]