moon_camp

Ūdens ieguve no Mēness augsnes - Iepazīšanās ar filtrāciju un destilāciju

Īss apraksts: Šajā resursā skolēni uzzinās par vielas stāvokļa izmaiņām, kā piemēru izmantojot ūdeni uz Mēness. Viņi interpretēs datus no ūdens spiediena un temperatūras grafika, lai varētu diskutēt par to, cik atšķirīgas ir ūdens stāvokļa izmaiņas uz Mēness, salīdzinot ar to, ko mēs esam pieraduši [...].

Ūdens enerģija - kā ražot skābekli un ūdeņradi uz Mēness

Īss apraksts: Šajā trīs aktivitāšu komplektā skolēni uzzinās par elektroķīmiju. Pirmajā aktivitātē viņi uzbūvēs voltaja kaudzīti - vienkāršu bateriju. Šis izgudrojums iezīmēja elektroķīmijas sākumu. Pēc tam skolēni pētīs elektrolīzi. Elektrolīze izmanto elektrisko strāvu, lai sadalītu ūdeni tā sastāvdaļās: ūdeņradī un skābeklī. Šos produktus var [...]