moon_camp

Energia z vody - Ako vyrábať kyslík a vodík na Mesiaci

Stručný opis: V tomto súbore troch aktivít sa žiaci oboznámia s elektrochémiou. V prvej aktivite zostavia voltaickú hromadu - jednoduchú batériu. Tento vynález znamenal začiatok elektrochémie. Potom sa žiaci budú venovať elektrolýze. Elektrolýza využíva elektrický prúd na rozdelenie vody na jej zložky: vodík a kyslík. Tieto produkty sa môžu [...]