moon_camp

Energija iz vode - Kako na Luni proizvajati kisik in vodik

Kratek opis: V tem sklopu treh dejavnosti bodo učenci spoznali elektrokemijo. Pri prvi dejavnosti bodo izdelali voltaični kup - preprosto baterijo. Ta izum je pomenil začetek elektrokemije. Nato bodo učenci preučevali elektrolizo. Pri elektrolizi se z električnim tokom voda razdeli na sestavini: vodik in kisik. Ti produkti lahko nastanejo kot vodik in vodik, [...]