moon_camp

Získávání vody z měsíční půdy - poznatky o filtraci a destilaci

Stručný popis: V tomto materiálu se žáci seznámí se změnami skupenství hmoty na příkladu vody na Měsíci. Budou interpretovat údaje z grafu závislosti tlaku na teplotě vody, aby mohli diskutovat o tom, jak se změny skupenství na Měsíci liší od toho, na co jsme zvyklí [...]

Energie z vody - Jak vyrábět kyslík a vodík na Měsíci

Stručný popis: V této sadě tří aktivit se žáci seznámí s elektrochemií. V první aktivitě postaví voltaickou hromádku - jednoduchou baterii. Tento vynález znamenal počátek elektrochemie. Poté se studenti budou zabývat elektrolýzou. Elektrolýza využívá elektrický proud k rozdělení vody na její složky: vodík a kyslík. Tyto produkty mohou být [...]