moon_camp

Utvinning av vatten från månjord - Lär dig om filtrering och destillation

Kortfattad beskrivning: I den här resursen får eleverna lära sig om förändringar av materiens tillstånd med vatten på månen som exempel. De kommer att tolka data från ett diagram över tryck och temperatur för vatten för att möjliggöra en diskussion om hur förändringar av tillstånd är annorlunda på månen jämfört med vad vi är vana vid [...]

Kraft från vatten - Hur man producerar syre och väte på månen

Kortfattad beskrivning: I de här tre aktiviteterna får eleverna lära sig om elektrokemi. I den första aktiviteten ska de bygga en voltaisk stapel - ett enkelt batteri. Denna uppfinning markerade början på elektrokemin. Eleverna kommer sedan att studera elektrolys. Vid elektrolys används elektrisk ström för att dela upp vatten i dess beståndsdelar: väte och syre. Dessa produkter kan [...]