moon_camp

Utvinning av vann fra månejord - Lære om filtrering og destillasjon

Kort beskrivelse: I denne ressursen vil elevene lære om tilstandsendringer i materie ved å bruke vann på månen som eksempel. De skal tolke data fra en graf over trykk og temperatur for vann for å muliggjøre en diskusjon om hvordan tilstandsendringer er annerledes på månen sammenlignet med det vi er vant til [...].

Kraft fra vann – Hvordan produsere oksygen og hydrogen på månen

Kort beskrivelse: I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære om elektrokjemi. I den første aktiviteten skal de bygge en voltaisk haug - et enkelt batteri. Denne oppfinnelsen markerte begynnelsen på elektrokjemien. Deretter skal elevene studere elektrolyse. Elektrolyse bruker elektrisk strøm til å spalte vann i sine bestanddeler: hydrogen og oksygen. Disse produktene kan [...]