moon_camp

Nusileidimas Mėnulyje - Mėnuleigio planavimas ir projektavimas

Trumpas aprašymas: Per šią užduotį mokiniai planuos, projektuos ir statys nusileidimo modulį, kad užtikrintų įgulos (kiaušinio-nauto pavidalu), nusileidusios Mėnulyje, išgyvenimą. Jie nagrinės, į kokius veiksnius reikėtų atsižvelgti nusileidžiant Mėnulyje, palyginti su nusileidimu Žemėje. Projektuojant [...]

Vanduo Mėnulyje - Mėnulio ledo branduolių filtravimas vandeniui išgauti

Trumpas aprašymas: Šioje priemonėje mokiniai praleis dieną, užsirašydami, kiek vandens jie sunaudoja įvairioms veikloms. Po to klasėje atliks eksperimentinę veiklą, kurios metu naudos iš anksto paruoštas "Mėnulio ledo šerdis" ir jas filtruos, kad gautų vandens. Pirmo ir antro užsiėmimo rezultatus jie panaudos [...]