moon_camp

Pristátie na Mesiaci - Plánovanie a konštrukcia lunárneho modulu

Stručný opis: V tomto súbore aktivít budú žiaci plánovať, navrhovať a stavať pristávací modul, ktorý zabezpečí prežitie posádky (v podobe vajíčka-nauta), ktorá pristane na Mesiaci. Budú skúmať, ktoré faktory by sa mali zohľadniť pri pristátí na Mesiaci v porovnaní s pristátím na Zemi. Pri navrhovaní [...]

Misia na Mesiaci - Naprogramujte spolužiaka, aby dokončil misiu na Mesiaci

Stručný opis: Táto aktivita oboznámi študentov s logickým myslením prostredníctvom plánovania, testovania a realizácie jednoduchej misie na Mesiaci. Žiaci budú pracovať vo dvojiciach a budú sa striedať v úlohách "kontrolóra misie" a "rovera". Jeden študent bude zadávať príkazy, aby umožnil druhému navigovať naslepo po mesačnej [...]

Voda na Mesiaci - Filtrovanie mesačných ľadových jadier na získanie vody

Stručný opis: V tomto materiáli žiaci strávia jeden deň zaznamenávaním približného množstva vody, ktoré spotrebujú pri rôznych činnostiach. Potom nasleduje experimentálna činnosť v triede, kde použijú vopred pripravené "mesačné ľadové jadrá" a prefiltrujú ich, aby získali vodu. Výsledky prvej a druhej aktivity využijú na [...]