moon_camp

Landning på månen - Planering och konstruktion av en månlandare

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning aktiviteter ska eleverna planera, konstruera och bygga en landningsmodul för att säkra överlevnaden för besättningen (i form av en äggnaut) som landar på månen. De ska undersöka vilka faktorer som bör beaktas vid landning på månen, jämfört med landning på jorden. I konstruktionen [...]

Vatten på månen - Filtrering av månens iskärnor för att utvinna vatten

Kortfattad beskrivning: I den här resursen kommer eleverna att tillbringa en dag med att registrera ungefär hur mycket vatten de använder för olika aktiviteter. Detta följs av en experimentell aktivitet i klassrummet, där de ska använda förberedda "månisborrar" och filtrera dessa för att få fram vatten. De kommer att använda resultaten från den första och andra aktiviteten [...]