moon_camp

Landing på månen – Planlegging og utforming av en månelander

Kort beskrivelse: I dette settet med aktiviteter skal elevene planlegge, designe og bygge en landingsmodul for å sikre overlevelsen til mannskapet (i form av en egg-naut) som lander på månen. De skal utforske hvilke faktorer som bør tas i betraktning ved landing på månen, sammenlignet med landing på jorden. I utformingen [...]

Vann på månen – Filtrering av månens iskjerner for å trekke ut vann

Kort beskrivelse: I denne ressursen skal elevene bruke en dag på å registrere omtrent hvor mye vann de bruker til ulike aktiviteter. Dette etterfølges av en eksperimentell aktivitet i klasserommet, der de skal bruke forberedte "måne-iskjerner" og filtrere disse for å få vann. De vil bruke resultatene fra den første og andre aktiviteten [...].