moon_camp

Přistání na Měsíci - Plánování a konstrukce lunárního modulu

Stručný popis: V této sadě aktivit budou studenti plánovat, navrhovat a stavět přistávací modul, který zajistí přežití posádky (v podobě vajíčka-nauta) přistávající na Měsíci. Budou zkoumat, které faktory je třeba zohlednit při přistání na Měsíci ve srovnání s přistáním na Zemi. Při navrhování [...]

Mise na Měsíci - naprogramujte spolužáka, aby dokončil misi na Měsíci.

Stručný popis: Tato aktivita seznámí studenty s logickým myšlením prostřednictvím plánování, testování a provedení jednoduché mise na Měsíc. Studenti budou pracovat ve dvojicích a střídat se v rolích "řídícího mise" a "vozítka". Jeden student bude zadávat příkazy, aby umožnil druhému studentovi slepou navigaci po měsíční ploše, a druhý student bude zadávat příkazy, aby umožnil druhému studentovi slepou navigaci po měsíční ploše, [...]

Voda na Měsíci - Filtrace měsíčních ledových jader za účelem získání vody

Stručný popis: V tomto materiálu žáci stráví jeden den zaznamenáváním přibližného množství vody, které spotřebují při různých činnostech. Poté následuje experimentální činnost ve třídě, při níž budou používat předem připravená "měsíční ledová jádra" a filtrovat je, aby získali vodu. Výsledky první a druhé aktivity využijí k [...]