moon_camp

ISS-sjefens logg med Andreas Mogensen

ISS Commander's Log med Andreas Mogensen ISS er et laboratorium der vi kan drive vitenskapelig forskning og teknologiutvikling. Den vitenskapelige forskningen utvider vår forståelse av verden og gir dypere innsikt i fysikk, kjemi, biologi og mye mer. Det utvider kunnskapen vår, noe som igjen hjelper oss alle på jorden. ISS er også en [...].

Materiellsett for romfartøy

Kort beskrivelse: Elevene kan bruke ESA Spacecraft Materials Kit til å undersøke en rekke ulike materialer på en eksperimentell måte. Et sett med fem aktiviteter gjør det mulig for elevene å bli kjent med egenskapene til ulike materialer, sammenligne og gruppere hverdagsmaterialer basert på: elektrisk ledningsevne, varmeledningsevne, masse, magnetisme og slagfasthet. Elevene skal vurdere hvilke materialer som er best [...].

Kjennetegn på et stjerneskudd - Kometer, meteorer og kratere i solsystemet

Kort beskrivelse: For mange gamle sivilisasjoner var fortellingen om et stjerneskudd et varsel om ting som skulle komme. I denne aktivitetsserien lærer elevene at et stjerneskudd eller en meteor faktisk er en steinbit som lyser opp når den beveger seg gjennom jordens atmosfære. De vil også lære hvorfor dette [...].

Opp opp opp opp! Bygg og skyt opp din egen rakett

Kort beskrivelse: I dette settet med fire gruppeoppgaver bygger elevene tre forskjellige raketter. Den første er en enkel papirrakett som drives ved å blåse i et sugerør, den andre er en mer kompleks papirrakett som drives ved å klemme på en vannflaske, og den tredje er en kjemisk rakett. Elevene skyter opp rakettene sine for å undersøke [...].

Undervise med månen

ESAs nettside Lær med månen. En samling av måneressurser for lærere og pedagoger.

Utvinning av vann fra månejord - Lære om filtrering og destillasjon

Kort beskrivelse: I denne ressursen vil elevene lære om tilstandsendringer i materie ved å bruke vann på månen som eksempel. De skal tolke data fra en graf over trykk og temperatur for vann for å muliggjøre en diskusjon om hvordan tilstandsendringer er annerledes på månen sammenlignet med det vi er vant til [...].

Kraft fra vann – Hvordan produsere oksygen og hydrogen på månen

Kort beskrivelse: I dette settet med tre aktiviteter skal elevene lære om elektrokjemi. I den første aktiviteten skal de bygge en voltaisk haug - et enkelt batteri. Denne oppfinnelsen markerte begynnelsen på elektrokjemien. Deretter skal elevene studere elektrolyse. Elektrolyse bruker elektrisk strøm til å spalte vann i sine bestanddeler: hydrogen og oksygen. Disse produktene kan [...]

Landing på månen – Planlegging og utforming av en månelander

Kort beskrivelse: I dette settet med aktiviteter skal elevene planlegge, designe og bygge en landingsmodul for å sikre overlevelsen til mannskapet (i form av en egg-naut) som lander på månen. De skal utforske hvilke faktorer som bør tas i betraktning ved landing på månen, sammenlignet med landing på jorden. I utformingen [...]

3… 2…1… Løft av! – Bygg din egen papirrakett

Kort beskrivelse: I dette settet med tre aktiviteter skal elevene designe og bygge sine egne papirraketter og skyte dem opp. De vil lære hva som skal til for at en rakett skal være stabil, og de vil beregne rakettens bane og hastighet. De vil lære om hastigheten som kreves for å forlate Jorden i en [...].