Mooncamp-utmaning
Airbus och Autodesk-logotypen      ESA:s logotyp
Moon Camp Pioneers Report template – Moon Camp Challenge
För att få en bättre upplevelse kan du ändra din webbläsare till CHROME, FIREFOX, OPERA eller Internet Explorer.

Moon Camp Pioneers Report template

Mall för Moon Camp Pioneers-rapport

Please complete your submission in your language of choice, for judging purposes your project will be automatically translated to English.

You have just landed on the Moon. It is a very harsh environment. But you discover that there are some natural resources that you can use on different locations on the lunar surface, such as water ice, regolith (lunar soil) and sunlight. You now have to make some decisions about your Moon Camp.

Avsnitt 1 - Ditt läger på månen


Describe your Moon Camp.

 1. Skriv en kort sammanfattning av projektet. (max 200 ord).
 2. Why do you want to build a Moon Camp? Explain the main purpose of your Moon Camp (for example scientific, commercial and/or touristic purposes). (Max 150 words).

Avsnitt 2 - Att bygga upp ditt Moon Camp


The environment on the Moon is very harsh and dangerous for the astronauts. A Moon base needs to provide protection against radiation, meteorites, extreme temperatures, and the vacuum of space.

 1. Where do you want to build your Moon Camp? Explain your choice. (Max 150 words).
 2. How do you plan to build your Moon Camp? Consider how you can utilise the Moon’s natural resources, and which materials you would need to bring from Earth. Describe the techniques, materials and your design choices. (Max 250 words).
 3. How does your Moon Camp protect and provide shelter to your astronauts against the Moon’s harsh environment? (Max 300 words).

Avsnitt 3 - Att leva på månen


On the Moon, resources are very scarce, but during long Moon missions astronauts cannot rely on resupply missions from the Earth.

 1. How will your Moon Camp provide astronauts with sustainable access to basic needs like water, food, air and power? (Max 300 words).
 2. How will your Moon Camp deal with the waste produced by the astronauts on the Moon? (Max 150 words).
 3. How will your Moon Camp maintain communications with Earth and other Moon bases? (Max 150 words).

Section 4 – Science and Technology on the Moon


 1. What scientific topic(s) would be the focus of the research in your Moon Camp? Explain which experiments you plan to do on the Moon (for example in the topics of geology, low gravity environment, biology, technology, robotics, astronomy etc.). (Max 300 words).

Section 5 – Life as an astronaut


 1. What would you include in your astronaut training programme, to help prepare the astronauts for a Moon mission? (Max 300 words).
 2. What space vehicles will your future Moon mission need? Describe the vehicles found in your Moon camp and consider how you will travel to and from Earth, and explore new destinations on the Moon’s surface. (Max 150 words).

Du kan läsa mer om astronaututbildning i den här videon:

Section 6 – Upload your files


På grund av bestämmelserna om dataskydd bör bilderna endast visa projektet och inte gruppmedlemmarna.

 1. Ladda upp minst en rendering eller skärmdump av projektet som en JPG- eller PNG-fil.
 2. Upload your 3D design model project as one .obj, .f3d or .f3z file (maximum file size is 150Mb).

Section 7 – Other Content (optional)


Du kan använda det här avsnittet för att dela med dig av annat innehåll som rör ditt projekt. Detta är ett frivilligt avsnitt i rapporten.

På grund av bestämmelserna om dataskydd bör bilderna endast visa projektet och inte gruppmedlemmarna.

 1. Extern URL till lagets projekt (t.ex. webbplats eller PDF-fil). Dela med dig av en länk om du har skapat en webbplats för ditt projekt eller om du har skrivit någon artikel/dokument som har med ditt projekt att göra.
 2. Länk till Youtube-videon. Dela med dig av en länk om du har skapat en video eller en multimediepresentation som beskriver ditt projekt (t.ex. en virtuell rundtur i ditt projekt).

Få inspiration!


Nedan hittar du ett urval av resurser to help you start your journey on the Moon Camp Pioneers Challenge. For the full list of resources consult the Resurser sektion.

Moon Camp Pioneers Resurser

Kortfattad beskrivning: I den här resursen kommer eleverna att tillbringa en dag med att registrera ungefär hur mycket vatten ...

Kortfattad beskrivning: I den här aktiviteten ska eleverna bygga en bionisk hand av kartong, ...

Kortfattad beskrivning: I den här aktiviteten får eleverna lära sig hur deras arm fungerar och bygga en ...

Kortfattad beskrivning: I den här aktiviteten kommer eleverna att jämföra för- och nackdelar med förnybar energi och ...

Kortfattad beskrivning: I denna serie av aktiviteter ska eleverna analysera vikten av att ha ett skydd ...

Kortfattad beskrivning: Denna aktivitet introducerar eleverna till logiskt tänkande genom att planera, testa och genomföra ...

Kortfattad beskrivning: I den här resursen kommer eleverna att diskutera vissa organisatoriska och sociala egenskaper hos en ...

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning aktiviteter kommer eleverna att lära sig om de olika komponenterna i en ...

Kortfattad beskrivning: I de här sex aktiviteterna ska eleverna undersöka vilka faktorer som påverkar växternas ...

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning aktiviteter kommer eleverna att bygga upp en förståelse för groddning och ...

Kortfattad beskrivning: I den här aktiviteten kommer eleverna att fundera på om det liv som finns i extrema miljöer på jorden kan vara ...

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning experimentella aktiviteter kommer eleverna att undersöka överlevnadsförmågan hos ...

Kortfattad beskrivning: I den här uppsättningen aktiviteter kommer eleverna att lära sig om två begrepp som påverkar ...

Kortfattad beskrivning: I den här uppsättningen av 3 aktiviteter kommer eleverna att utforma och bygga sin egen ...

Kortfattad beskrivning: I denna uppsättning aktiviteter ska eleverna planera, utforma och bygga en landningsbana...

Kortfattad beskrivning: I de här tre aktiviteterna får eleverna lära sig om elektrokemi. I ...

Kortfattad beskrivning: I den här resursen får eleverna lära sig om förändringar i materiens tillstånd med hjälp av ...

ESA:s webbplats Teach with the Moon. En samling resurser om månen för lärare och utbildare. ...

Frågor?


Vid eventuella frågor, kontakta FAQ-avsnittet eller skicka ett e-postmeddelande till moon.camp@esa.int

Topp
sv_SE